Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług na naszym serwisie www.health-and-beauty.com.pl („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie oraz w jaki sposób mogą Państwo składać Swoje żądania związane z przetwarzaniem tych danych, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych oraz w jaki sposób uzyskacie Państwo informacje, gdy wystąpi sytuacja naruszająca bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z treścią przygotowanych informacji.

RODO, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami  – tutaj

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. – tutaj

Polityka Prywatności (www.health-and-beauty.com.pl) – tutaj

Polityka prywatności portali społecznościowych - tutaj

Polityka Cookies – tutaj

Wniesienie wniosków dotyczących danych osobowych – tutaj

Obowiązki informacyjne - tutaj

 

Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można nawiązać kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, składając pismo drogą:

• elektroniczną na adres: iod@health-and-beauty.com.pl,

• tradycyjną: listownie z dopiskiem IOD adresując na: Health and Beauty Media Sp.  z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

 

Zapoznaj się z informacją o Inspektorze Ochrony Danych – tutaj